ฉบับที่ 160 กลับมาฝึกจดบันทึกรายรับรายจ่ายกันดีกว่า

หลายวันก่อนผู้เขียนแอบเห็นเพื่อนคนหนึ่งในเฟส แชร์รูปภาพวิธีการเก็บออมเงิน โดยให้แต่ละวันลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย อย่างเช่น การซื้อกาแฟ การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นต้น พออ่านแล้วรู้สึกว่าข้อความนี้ใช่เลย เพราะคนรอบข้างที่รู้จักส่วนใหญ่ จะเสียเงินไปกับกาแฟแก้วละร้อยกว่า และนิยมรับประทานบุฟเฟ่ต์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี ตามสไตล์คนอินเทรนด์

พูดถึงความเป็นจริงของการออมเงินในแต่ละเดือนกันดีกว่า มนุษย์เงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายเงินในแต่ละวันที่มีราคาสูงขึ้นๆ ในปัจจุบัน จะมีสักกี่คนที่มีภาระค่าใช้จ่ายประจำจะสามารถออมเงินได้ทุกเดือน สุดท้ายก็ได้แค่พยายามควบคุมการใช้เงินในแต่ละเดือนไม่ให้เงินถูกควักไปอยู่ตามแก้วกาแฟ มื้ออาหารเสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างน้อยการบริหารเงินเพื่อให้สมดุลในแต่ละเดือนก็ช่วยให้พ้นจากการเป็นหนี้ที่จะสมทบไปเดือนต่อไปได้บ้าง  การจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยบริหารจัดการเงินได้เช่นกัน และเมื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเข้ามา เราก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์การจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่น

วันนี้ขอแนะนำแอพพลิเคชั่นการบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารเงิน 2 แอพพลิเคชั่น

1. แอพพลิเคชั่น  Weple Money เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ง่าย พอเข้าไปในแอพพลิเคชั่นนี้ จะปรากฏปฏิทินเดือนนั้นๆ โดยเราสามารถเลือกมุมมองว่าจะให้ปรากฏเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน

 

กรณีที่เป็นรายเดือน เพียงคุณแตะวันที่ต้องการจดบันทึกค่าใช้จ่าย อย่างเช่น คุณรับเงินเดือนวันที่ 15 เดือนมิถุนายน คุณแตะที่วันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน แล้วกรอกรายรับ และถ้าในวันนั้นคุณมีรายจ่าย ก็สามารถกรอกเพิ่มไปเรื่อยๆ จนครบรายการของวันนั้น แอพพลิเคชั่นจะคำนวณโดยการหักลบค่าใช้จ่ายจากเงินเดือน ทำให้คุณทราบว่าคุณเหลือเงินจำนวนเท่าไรในวันปัจจุบัน

2. แอพพลิเคชั่น CoinKeeper หน้าตาของแอพพลิเคชั่นนี้จะไม่เป็นปฏิทิน แต่จะเน้นสีสันไอคอน ที่แยกออกเป็นประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่น ค่าอาหาร  ค่ารถโดยสาร  ค่าช้อปปิ้ง  ค่าเช่าบ้าน  ค่าสังสรรค์ เป็นต้น โดยแบ่งส่วนของรายรับเป็นเงินในกระเป๋า และเงินในธนาคาร

อย่างแรกจะต้องไปตั้งตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายของเดือนนี้ในแต่ละประเภทการใช้จ่ายไว้ให้เรียบร้อยก่อน  เมื่อมีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้น ก็ให้แตะไปที่ไอคอนประเภทนั้น เพื่อกรอกตัวเลข ระบบจะคำนวณโดยการหักลบค่าใช้จ่ายจากเงินเดือน ซึ่งจะปรากฏอยู่บนสุดของแอพพลิเคชั่นนี้

แอพพลิเคชั่นนี้ จะเพิ่มลูกเล่นของไอคอนด้วยการแบ่งแยกสีของปริมาณการใช้จ่าย ถ้ายังไม่มีการใช้จ่ายใดๆ ไอคอนจะปรากฏเป็นสีขาวธรรมดา เมื่อมีการใช้จ่ายจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวและจะเพิ่มสีขึ้นเรื่อยๆ ในไอคอนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  ถ้าใช้จ่ายเกินจำนวนที่ตั้งใจไว้ ไอคอนนั้นจะกลายเป็นสีแดง

แอพพลิเคชั่นทั้ง 2 แอพพลิเคชั่น มีรูปร่างหน้าตาคนละแบบ อยู่ที่จะเลือกใช้ หรืออาจจะลองใช้ทั้ง 2 แบบเลยก็ได้

การกลับไปจดบันทึกรายรับรายจ่าย เหมือนตอนที่คุณครูฝึกให้ทำตอนเด็กๆ สามารถช่วยเรื่องการบริหารเงินของเราได้จริงๆ  อย่างน้อยก็ทำให้รู้ตัวตลอดว่าในกระเป๋ามีเงินมากน้อยแค่ไหนสำหรับการเลือกใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม และช่วยลดการใช้จ่ายที่เกินตัว ส่งผลให้เกิดหนี้ตามมา ถ้ายังบริหารเงินในกระเป๋าของตนเองไม่เป็น


แหล่งข้อมูล: กองบรรณาธิการ

150 point

LINE it!