ฉบับที่ 193 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน


เทศกาลสงกรานต์กำลังมาเยือนในปี 2560 หลายคนอมยิ้มกับเทศกาลนี้เพราะได้หยุดยาวหลายวันทีเดียว ซึ่งบางคนวางแผนกลับบ้านต่างจังหวัด หรือบางครอบครัววางแผนท่องเที่ยว สิ่งที่สำคัญของเทศกาลนี้คือการเดินทาง ไม่ว่าจะวางแผนในเรื่องใดก็ต้องมีการเดินทางเกิดขึ้น


และการเดินทางทุกครั้งจะต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกคนอาจจะสนุกสนานจนลืมนึกถึงความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้คาดหมาย เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการบาดเจ็บร่างกายขึ้น 


ฉบับนี้ผู้เขียนจึงนำแอพพลิเคชั่นที่จะสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นเกี่ยวกับปฐมพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นั่นคือ แอพพลิเคชั่น EMS 1669 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนวิธีการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกาย


วิธีใช้แอพพลิเคชั่นนี้ง่ายมาก เมนูจะปรากฏทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ หน้าแรกหมวดเรียกรถพยาบาล ภายในหน้านี้จะปรากฏปุ่มวงกลมสีแดงสำหรับกดเรียกรถพยาบาลเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หมวดที่สองจะเป็นวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน จะมีข้อมูลปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างเช่น วิธีการปฏิบัติเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ วิธีปฏิบัติเมื่อผู้บาดเจ็บหมดสติกะทันหัน การเกิดอาการชัก อาการหัวใจวาย โรคลมแดด โรคหอบหืด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถผู้ปฐมพยาบาลสามารถปฏิบัติได้อย่างทันถ่วงที


หมวดที่สามจะเป็นการเรียนรู้การคัดแยกภาวะฉุกเฉิน เพื่อเรียนรู้การรับมือกับอาการต่างๆ ที่จะเกิดกับผู้บาดเจ็บ ซึ่งส่วนท้ายของแต่ละอาการภายในหมวดนี้จะมีการรวบรวมคำถามคำตอบที่มีประโยชน์ไว้  หมวดที่สี่เป็นหมวดคัดแยกภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ปฐมพยาบาลสามารถตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ โดยแอพพลิเคชั่นจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นหลักในการประเมินว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหรือไม่


หมวดสุดท้ายเป็นหมวดโรงพยาบาล โดยภายในหมวดนี้จะรวบรวมโรงพยาบาลที่อยู่บริเวณโดยรอบ พร้อมที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ระยะทางจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาล และแผนที่การเดินทาง เส้นทางการเดินทางที่เชื่อมต่อกับ google map ได้ทันที นอกจากนี้ได้รวบรวมโรงพยาบาลทุกจังหวัดในประเทศโดยมีทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน


ลองดาวน์โหลดมาศึกษาและเรียนรู้การปฏิบัติตนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันนะคะ เพื่อเป็นความรู้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทุกครั้งที่มีการเดินทางควรมีความระมัดระวังควบคู่ไปด้วยกัน


แหล่งข้อมูล: กองบรรณาธิการ

200 point

LINE it!