นิตยสารออนไลน์ฉลาดซื้อ

สมัคร 950บาท

สมาชิกสามัญ 1 ปี/ 12 ฉบับ 950 บาท (ราคาเต็ม 1,080 บาท)

- รับฉลาดซื้อฉบับเป็นเล่ม ส่งถึงบ้าน จำนวน 12 ฉบับ

สมาชิกสามัญ 1 ปี/ 12 ฉบับ 950 บาท (ราคาเต็ม 1,080 บาท)

- รับฉลาดซื้อฉบับเป็นเล่ม ส่งถึงบ้าน จำนวน 12 ฉบับ