นิตยสารออนไลน์ฉลาดซื้อ

อยู่ย้อนยุค ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยมความสะดวกสบาย คือสิ่งที่มาพร้อมกับยุคบริโภคนิยม ซึ่งทำให้เราเชื่อว่าความทุกข์และปัญหาต่างๆ ในชีวิต สามารถแก้ได้ด้วยวัตถุสิ่งเสพ หรือเทคโนโลยีนานาชนิดที่วางขาย ขอเพียงแต่มีปัญญาหามาบริโภคให้ได้เท่านั้น

แต่สิ่งที่บริโภคนิยมไม่ได้บอกเราก็คือ การได้สิ่งเหล่านี้มาทำให้เราต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง ในขณะที่เราไล่ล่าหาความสุขที่อยู่ข้างหน้านั้น เราได้ละทิ้งความสุขที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันไปมากน้อยเพียงใด

ยิ่งอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มี เราก็ยิ่งไม่พอใจ และกลับตกเป็นทาสของสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัว 

ลองกล้าที่จะทวนกระแสดังกล่าว ไปกับ “อยู่ย้อนยุค ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม” ด้วยทัศนะจากพระไพศาล วิสาโล ซึ่งตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 แล้ว และแม้ข้อเขียนเหล่านี้จะเป็นบทความที่ผ่านมานานกว่า 15 ปี แต่เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นบริโภคนิยมในอีกแง่มุมหนึ่งแน่นอน สามารถหาซื้ออ่านกันได้แล้ววันนี้