นิตยสารออนไลน์ฉลาดซื้อ

หนังสือแต่งกายสบายโลก

 


เชื่อไหมว่า เสื้อผ้าราคาไม่แพงหลายตัวที่ซื้อมา มีราคาแท้จริงที่แพงลิ่วแฝงอยู่ เพราะในทุกๆ กระบวนการผลิต ต้องใช้ทรัพยากรอันมีจำกัดของโลกใบนี้ไปอย่างมหาศาล 

เราจึงไม่อาจซื้อให้คุ้มกับราคาที่จ่ายไปเพียงอย่างเดียว แต่ควรซื้อให้น้อยลงหรือมีข้อมูลมากพอจะตัดสินในได้ว่า ‘อะไรควรและไม่ควรซื้อ’ 

ลองไปดูกันว่า สินค้าอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบจากการบริโภคที่เกินพอดี ด้วย “แต่งกายสบายโลก” เล่มนี้