นิตยสารออนไลน์ฉลาดซื้อ

เรียนในจาน


อาหารเป็นมากกว่าสิ่งที่กินเข้าไป ไม่ใช่แค่การทำ-กิน แต่ยังสามารถร้อยเรื่องราวเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม การทำมาหากินของผู้คน จากต้นทางอาหาร ไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง

ใน “เรียนในจาน” เล่มนี้ นอกจากจะมีเทคนิควิธีในการทำอาหารให้ถูกปากแล้ว ยังแทรกประสบการณ์ความสนุกที่เกิดขึ้น จากการทดลองทำอาหารในแต่ละจาน รวมถึงความสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างคนกิน กับคนผลิตอาหาร นิเวศวิทยาการเมืองเรื่องอาหาร และสิ่งแวดล้อมไว้อีกด้วย ซึ่งอาจสร้างอรรถรสในการสนทนากันเบาๆ ระหว่างวงข้าว ให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นมาก็เป็นได้